Breaking News
Loading...

Friday, October 30, 2009
ORANG BODOH 002:BAQARAH 13 Orang bodoh jika tidak beriman
ORANG BODOH 002:BAQARAH 8 -10 Orang yang menipu dirinya sendiri
ORANG BODOH 002:BAQARAH 130 Orang yang benci kepada agama Ibrahim adalah orang yang membodohi dirinya sendiri

PATILASAN 030:RUUM 50 Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Alloh, bagaimana Alloh menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya demikian benar-benar menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
PATILASAN 018:KAHFI 60 - 61 Pertemuan dua buah laut ( Patilasan )

JIWA 006:AN'AM 98 Allohlah yang menciptakan kamu dari satu diri
JIWA 006:AN'AM 94 Sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri
018:KAHFI 19 Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri.
018:KAHFI 9 au kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan?
018:KAHFI 61 Maka tatkala mereka sampai ke pertemua dua buah laut itu, ...
023:MU'MINUN 27 Lalu Kami wahyukan kepadanya,"Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tannur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dulu ditetapkan diantara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

7 AYAT 015:HIJR 87 Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang agung.

ADIL 007: A'RAF 42 Allah tidak memikulkan kewajiban kepada seseorang yang beriman dan beramal soleh melainkan sekedar kesanggupannya.

AHLI KITAB 005:MAIDAH 59 hai ahli kitab tidak sepantasnya kamu dendam kepada kami, karena kami beriman kepada Allah dan Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab-kitab sebelumnya.

AKHIRAT 027:NAML 66 Pengetahuan mereka tentang akhirat tidak ada

ALAM QUBUR 050:QAAF 16 - 25 Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatanna, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka Kami singkapkan dari padamu tutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata,"Inilah yang tersedia pada sisiku(catatan amal). Alloh berfirman,"Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang ingkar dan keras kepala. Yang sangat enggan melakukasn kebajikan, melanggar batas-batas lagi ragu-ragu. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Alloh, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Alif Lam Mim 017:ISRA 36 Dan janganlah kamu ikuti hal yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

AMAL 025:FURQAN 23 Dan Kami datangkan / hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu yang beterbangan.

AMPUNAN 005:MAIDAH 9 Alloh menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang beriman

ANUGRAH 006:AN'AM 84 - 86 Alloh menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Ya'kub ……

ASMAUL HUSNA 007: A'RAF 180 Alloh mempunyai Asmaul Husna. Bermohonlah kepada-Nya dengan Asmaul Husna itu. Dan janganlah diindahkan orang-orang yang mencemarkan nama-nama alloh itu.

BAHASA 'A RAB 033:AHZAB 72 Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada ruang angkasa, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan memikulnya dan khawatir akan mengthianatinya. Dan manusialah yang memikul amanah. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh.
BAHASA 'A RAB 025:FURQAN 6 Katakanlah,"Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang mengetaui isi ruang angkasa dan bumi.

BAIT 010:YUNUS 87 Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya," Buatlah rumah untuk kaum kamu dan jadikanlah rumah itu kiblat, dirikanlah shalat dan gembirakanlah orang-orang yang beriman
BAIT 003:IMRAN 96 Rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia

BENCANA 057:HADID 22 Bencana yang terjadi di bumi atau pada dirimu sendiri, telah tertulis di dalam kitab sebelum Kami melaksanakannya.

BERKAH 007: A'RAF 96 Jika penduduk negeri-negeri beriman dan takwa, sesungguhnya Kami bukakan keberkatan kepada mereka dari langit dan bumi

BINATANG JELEK 008:ANFAAL 22 Sesungguhnya binatang melata yang paling jelek pada penilaian Alloh ialah orang yang pekak dan bisu yang tidak mau mengerti.

BISMILLAH 009:TAUBAH 74 Bersumpah dengan nama Alloh

BUMI 007: A'RAF 185 Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu ayng diciptakan Alloh, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka ? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Quran itu?

DOSA 006:AN'AM 164 Setiap orang yang berdosa maka ia sendirilah yang menderita. Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

FASIK 005:MAIDAH 47 Yang tidak memutuskan hukum menurut hukum Alloh termasuk fasik
FASIK 005:MAIDAH 60 Orang fasik

GAGAK 005:MAIDAH 31 Burung Gagak mencontohkan cara mengubur mayat

GUA KAHFI 018:KAHFI 9 Janganlah kamu mengira bahwa penghuni-penghuni gua itu dan batu yang ditulis mereka alah suatu kejadian aneh.

GUNUNG 027:NAML 88 Gunung-gunung itu bergerak seperti awan.

HARAM 007: A'RAF 33 Alloh mengharamkan perbuatan keji yang lahir dan yang batin, berbuat dosa, melanggar hak orang lain tanpa alasan yang hak, mempersekutukan Alloh

HARTA RAMPASAN 048:FATH 20 Alloh menjanjikan kepadamu bahwa kamu akan memperoleh harta rampasan yang banyak.

ILMU 012:YUSUF 86 Ya'kub menjawab,"Kepada Alloh aku mengadukan kesedihan dan duka nestapaku. Dan aku diberi pengetahuan yang tidak kalian ketahui.
ILMU 012:YUSUF 68 Dan sesungguhnya ia mempunyai pengetahuan yang telah Kami ajarkan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
ILMU ALLAH 013:RA'D 8 Alloh mengetahui isi kandungan wanita hamil

ISTERI DAN ANAK 064:TAGHOBUN 15 Isteri dan anak adalah cobaan bagi orang mukmin

JAHANAM 050:QAAF 30 Kami bertanya kepada jahanam,"Apakah kamu sudah penuh?". Dia menjawab,"Apakah masih ada?".

KAUM BERAKAL 003:IMRAN 191 Kaum yang berakal

KEHIDUPAN 007: A'RAF 25 Di bumi itulah kamu hidup dan kamu akan mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan
KEHIDUPAN 007: A'RAF 4 Alloh menjadikan di bumi itu sumber kehidupan
KEHIDUPAN DUNIA 011:HUUD 16 Orang-orang itu tidak memperoleh di akhirat melainkan neraka. Dan di situ tiada berguna apa yang telah mereka usahakan.
KEHIDUPAN DUNIA 011:HUUD 15 Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Alloh berikan kesempurnaan pekerjaannya di dunia itu. Dan mereka tidak dirugikan.
KEKUASAAN ALLAH 013:RA'D 2 Alloh yang menundukkan matahari dan bulan

KESAYANGAN ALLAH004:NISSA 125 Alloh menjadikan Ibrahim Kesayangan-Nya.
Orang yang baik agamanya yaitu orang yang menyerahkan diri kepada Alloh dan mengikuti agama Ibrahim

KESESATAN 022:HAJJ 12 Ia menyeru selain Alloh yang tidak menimbulkan bahaya dan tidak pula bermanfaat kepadanya. Yang demikian itu kesesatan yang sudah jauh.

KEWAJIBAN ALLAH 010:YUNUS 103 Kemudian Kami selamatkan rosul-rosul Kami dan orang-orang beriman. Dan demikianlah Kewajiban Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

KHALIFAH 006:AN'AM 165 Dialah yang menjadikanmu khalifah di muka bumi
KHALIFAH 007: A'RAF 172 Alloh menciptakan keturunan Adam dari sulbi mereka dan Alloh mengambil kesaksian diri mereka sendiri.

KHUSYU 002:BAQARAH 46 Orang yang khusyu

KUNCI GAIB 006:AN'AM 59 Alloh memiliki segala anak kunci gaib

LALAI 006:AN'AM 32 Hanyalah kehidupan di dunia ini, senda gurau dan permainan yang melalaikan
LALAI 063:MUNAFIQUUN 9 Janganlah harta benda dan anak-anakmu menjadi melalaikan kamu dari mengingati Alloh.Siapa yang berbuat demikian maka mereka adalah orang-orang yang rugi.

LUANG 058:MUJADALAH 11 Luangkanlah tempat dalam persidangan.

MATI 021:ANBIYA 35 Setiap yang berjiwa akan merasai kemataian.
MATI 021:ANBIYA 34 Kami tiada menjadikan seorang manusia sebelum engkau hidup abadi, Apakah jika engkau meninggal dunia mereka akan hidup kekal.

MELAMPAUI BATAS 009:TAUBAH 10 Mereka tidak menjaga hubungan kekeluargaan dan tidak pula memenuhi janji dengan orang -orang mukmin. Dan merekalah orang-orang ang melampaui batas

MEMPEROLOK AYAT 006:AN'AM 68 Bila melihat orang memperolok-olok ayat-ayat Alloh, maka tinggalkanlah mereka

MENSIFATI 021:ANBIYA 18 Celakalah bagimu disebabkan kamu mensifati Alloh dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Alloh.

MUKMIN 009:TAUBAH 112 Ciri-ciri orang mukmin
MUKMIN 005:MAIDAH 54 Orang mukmin keras terhadap orang kafir

MUNAFIK 007: A'RAF 162 Maka orang aniaya di antara mereka menukar dengan ucapan lain yang berbeda dengan ucapan yang dikatakan kepada mereka, lantas Kami kirim azab kepada mereka dari ruang angkasa karena mereka melakukan keaniayaan
009:TAUBAH 61 Di antara mereka ada yang menyakiti nabi dan mengatakan," Nabi percaya semua apa yang didengarnya". Katakanlah,"Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Alloh, mempercayai orang-orang mu'min, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasuulullhah itu, bagi mereka azab yang pedih.
MUNAFIK 009:TAUBAH 107 Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk kemadorotan dan kekafiran dan untuk memecah orang mu'min

NASIB 013:RA'D 11 Alloh tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

PENGHUNI NERAKA 007: A'RAF 36 Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mmentombingkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
PENGISI NERAKA 007: A'RAF 179 Alloh jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, mata dan telinga tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengarkan petunjuk Alloh

PENOLONG 005:MAIDAH 55 - 56 Penolongmu adalah Alloh, Rasuul-Nya dan orang-orang beriman

PENYAIR 026:SYU'ARAA 224 Penyair itu diikuti oleh orang sesat
PENYAIR 036:YAASIIN 69 Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Dan syair itu tidak pantas baginya.

PETUNJUK 006:AN'AM 71 Petunjuk Alloh itulah yang benar

QISHASH 005:MAIDAH 32 Siapa yang membunuh bukan karena qisas, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia

RAHASIA 058:MUJADALAH 10 Sesungguhnya rahasia itu dari syetan

RAHMAT 007: A'RAF 156 Alloh berfirman,"Azab-Ku akan Aku timpakan kepda siapa yang Aku kehendaki dan Rahmat-Ku meliputi segala-galanya, Aku tuliskan untuk orang yang takwa dan membayar zakat dan juga bagi orang-orang yang beriman dan takwa kepada ayat-ayat Kami.

RUHUL QUDUS 016:NAHL 102 Ruhul Qudus yang menurunkan Quran itu dari Tuhanmu dengan benar utnuk memantapkan hati orang-orang yang beriman.
019:MARYAM 81 - 83 Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Alloh, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.

SYAFAAT 039:ZUMAR 44 Syafaat itu kepunyaan Alloh

SYIRIK 006:AN'AM 88 Rusak binasalah amalan yang sudah dikerjakan bila mempersekutukan Alloh

TAJALI 020:THAHA 23 Linuriyaka min aayaatinal kubraa

TAKABUR 037:SHAFFAT 35 Lailaahaillallah..... mereka takbur

TAKWA 008:ANFAAL 29 Manakala kamu bertakwa kepada alloh, niscaya Alloh akan memberikan kepadamu furqan, ditutupi-Nya kesalahan-kesalahanmu dan diampuni-Nya dosa-dosamu.

TAUBAT 004:NISSA 17 - 18 Tobat

TERSESAT 006:AN'AM 116 Jika kamu menuruti kabanyakan orang di muka bumi ini, .......
TUNDUK / PATUH 013:RA'D 15 Mau tidak mau semua yang ada di ruang angkasa dan di bumi tunduk kepada Allhoh. Begitu pula bayang-bayang mereka waktu pagi dan perang.

UMAT ALLAH 006:AN'AM 38 Binatang yang merayap di muka bumi dan burung yang terbang adalah umat Allah

UMAT TERBAIK 003:IMRAN 110 Umat terbaik menyuruh berbuat ma'ruf

WAHYU 016:NAHL 2 Tuhan menurunkan malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

WASHILAH 005:MAIDAH 103 Allah tidak menyuruh Bahirah, Saibah, Washilah dan Ham

WUDHU 004:NISSA 43 Wudhu
WUDHU 005:MAIDAH 6 Wudhu

0 komentar:

Post a Comment

Hi Friends type you comment about my article above, thanks for visit my blog

 
Toggle Footer