Breaking News
Loading...

Malaikat, Mukjizat, perintah, Rezeqi, Syahadat, wali

Friday, October 30, 2009
MALAIKAT 003:IMRAN 124 Allah menolong dengan tiga ribu malaikat
MALAIKAT 003:IMRAN 125 Allah menolong dengan lima ribu malaikat
MALAIKAT 006:AN'AM 9 Rasuul malaikat
MALAIKAT 017:ISRA 95 Malaikat menjadi Rasuul
MALAIKAT 007: A'RAF 11 Perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam
MALAIKAT 013:RA'D 11 Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya dengan perintah Allah.
MALAIKAT 016:NAHL 2 Tuhan menurunkan malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.


MUKJIZAT 006:AN'AM 37 Alloh kuasa menurunkan mukjizat
MUKJIZAT 006:AN'AM 109 Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu berada di bawah kekuasaan Alloh
MUKJIZAT 014:IBRAHIM 11 Kami tidak sanggup memperlihatkan kepada kalian satu bukti kecuali jika Alloh mengizinkan.
MUKJIZAT 013:RA'D 38 Dan tidak mungkin seorang rasul akan membuat suatu mukjizat kecuali dengan izin Alloh.


PERINTAH 007: A'RAF 29 Alloh menyuruh menjalankan keadilan
PERINTAH 006:AN'AM 106 Ikutilah apa yang sudah diwahyukan dari Tuhanmu
PERINTAH 029:ANKABUUT 8 Dan Kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
PERINTAH 007: A'RAF 3 Perintah mengikuti apa yang diturunkan Alloh
PERINTAH 006:AN'AM 120 Tinggalkanlah dosa lahir dan dosa batin
PERINTAH 054:QOMAR 50 Dan perintah Kami seperti kejapan mata.


REZEKI 004:NISSA 100 Berpindah pada jalan Alloh, akan memperoleh rezeki yang banyak
REZEKI 051:DZARIYAT 22 - 23 Dan di ruang angkasa ada rezekimu. Dan apa yang dijanjikan kepadamu.
REZEKI 006:AN'AM 140 Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa ada dasar pengetahuan dan mereka mengharamkan rezeki dari Alloh

SYAHADAT 003:IMRAN 81 Allah mengambil perjajian dari para nabi.
SYAHADAT 006:AN'AM 19 Syahadat / pengakuan
SYAHADAT 006:AN'AM 6 Syahadat
SYAHADAT 075:QIYAMAH 14 Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri
SYAHADAT 006:AN'AM 94 Pencantuman nama dalam syahadat
SYAHADAT 007: A'RAF 172 Allah menciptakan keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian diri mereka sendiri.
SYAHADAT 017:ISRA 28 Jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapakan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.
SYAHADAT 006:AN'AM 19 Allah menjadi saksi antara aku dan kamu.
SYAHADAT 002:BAQARAH 151 Kami telah mengutus kepadamu Rasuul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan mensucikan kamu serta mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.
SYAHADAT 006:AN'AM 38 Binatang yang merayap di muka bumi dan burung yang terbang adalah umat Allah
SYAHADAT 002:BAQARAH 208 Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.


WALI 010:YUNUS 62 Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak pula berduka ciata
WALI 010:YUNUS 63 Yaitu orang-orang yang beriman dan tetap bertakwa
WALI 010:YUNUS 64 Mereka mendapat berita gembira di dunia dan di akhirat.
WALI 007: A'RAF 196 Sesungguhnya waliku ialah Allah yang menurunkan kitab. Dialah yang menjadi wali orang-orang yang soleh.0 komentar:

Post a Comment

Hi Friends type you comment about my article above, thanks for visit my blog

 
Toggle Footer