Breaking News
Loading...

Kafir

Friday, October 30, 2009
KAFIR 008:ANFAAL 36 Orang kafir menafkahkan harta benda untuk menghalangi jalan Allah
KAFIR 007: A'RAF 51 Orang kafir adalah orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau dan main-main, dan mereka telah diperdayakan oleh kehidupan dunia
KAFIR 006:AN'AM 39 Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pekak, bisu dan dalam gelap gulita
KAFIR 011:HUUD 19 Yaitu orang yang menghalangi jalan Allah dan mengusahakan jalan itu tidak lurus.
KAFIR 006:AN'AM 93 Orang-orang yang aniaya; dusta terhadap Allah ……..
KAFIR 007: A'RAF 53 Orang kafir ingin dikembalikan ke dunia agar dapat berbuat kebaikan
KAFIR 071:NUH 6 Tetapi seruanku menambah mereka lari
KAFIR 031:LUKMAN 21 - 22 Dan apabila dikatakan kepada mereka," Ikutlah apa yang diturunkan Allah !", mereka menjawab,"Tidak, tapi kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya," Dan apakah mereka akan mengikuti walaupun syetan-syetan itu menyeru mereka ke dalam kesesatan.
KAFIR 006:AN'AM 81 Orang kafir tidak takut mempersekutukan Allah
KAFIR 002:BAQARAH 114 Orang yang melarang menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjidnya
KAFIR 002:BAQARAH 170 Orang mengikuti apa yang diwariskan dari nenek moyangnya
KAFIR 003:IMRAN 14 Manusia terpedaya mencintai syahwat
KAFIR 003:IMRAN 24 Hal itu karena mereka mengaku,"Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung". Mererka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.
KAFIR 003:IMRAN 78 Sebagian mereka memutar balikkan lidahnya membaca Kitab
KAFIR 003:IMRAN 91 Bagi orang kafir tidak ada yang dapat menolong
KAFIR 003:IMRAN 71 - 72 Kenapa kamu campur adukkan yang hak dan yang batil
KAFIR 004:NISSA 44 Orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan
KAFIR 004:NISSA 47 Allah mengutuki orang yang melanggar hari Sabt
KAFIR 004:NISSA 55 Orang yang kafir kepada ayat- ayat Allah menjadi penghuni neraka
KAFIR 004:NISSA 117 Yang mereka sembah selain Allah
KAFIR 004:NISSA 150 Orang kafir selalu mencari jalan tengah antara iman dan kafir
KAFIR 005:MAIDAH 10 Orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah menjadi penghuni neraka
KAFIR 005:MAIDAH 17 Kafirlah orang yang mengatakan Allah ialah Al-Masih putera Maryam
KAFIR 005:MAIDAH 18 Bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan," Kami ini anak-anak Allah
KAFIR 005:MAIDAH 36 Tidak ada penebus bagi orang kafir dari azab
KAFIR 005:MAIDAH 41 Kafir, bila dimulutnya iman tapi hatinya tidak
KAFIR 005:MAIDAH 73 Kafirlah orang yang mengatakan Allah ialah Al-Masih putera Maryam
KAFIR 005:MAIDAH 86 Yang mendustakan ayat Allah menjadi penghuni neraka
KAFIR 005:MAIDAH 103 Allah tidak menyuruh Bahirah, Saibah, Washilah dan Ham
KAFIR 006:AN'AM 21 Mendustakan ayat-ayat Allah
KAFIR 006:AN'AM 27 Orang kafir ingin kembali ke dunia saat diazab
KAFIR 006:AN'AM 31 Rugilah orang yang mendustakan akan menemui Allah
KAFIR 006:AN'AM 43 Orang kafir tidak mau tunduk ketika siksaan Allah menimpanya, karena syetan menjadikan amal perbuatan mereka bagus dalam pandangannya
KAFIR 006:AN'AM 44 Saat orang kafir melupakan peringatan yang diberikan kepadanya.
KAFIR 007: A'RAF 70 Kesombongan orang kafir : meminta didatangkan azab
KAFIR 007: A'RAF 146 Akan aku palingkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan dari ayat-aat Kami.
KAFIR 011:HUUD 18 Dan siapa yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah
KAFIR 083:MUTHAFFIFIN 13 Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berkata," Itu adalah dongeng orang-orang dahulu"
KAFIR 006:AN'AM 46 Jika Allah menghilangkan penglihatan, pendengaran dan menutup mata hati, siapa yang sanggup mengembalikannya.
KAFIR 007: A'RAF 71 Orang kafir pasti ditimpa azab dan kemurkaan
KAFIR 007: A'RAF 72 Dan Kami musnahkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan mereka bukan orang beriman
KAFIR 006:AN'AM 130 Kehidupan dunia telah memperdayakan orang kafir dan mereka mengakui kesalahan mereka sendiri
KAFIR 006:AN'AM 66 Kaummu mendustakan Quran, padahal Quran itu benar
KAFIR 007: A'RAF 36 Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong, menjadi penghuni neraka selama-lamanya.
KAFIR 007: A'RAF 40 Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mengabaikannya tidak akan dibukakan pintu ruang angkasa dan tidak akan pula masuk surga
KAFIR 007: A'RAF 147 Dan orang-orang ynag mendustakan ayat-ayat Kami dan hari akhirat, sia-sialah amal perbuatan mereka
KAFIR 027:NAML 66 Tidak sampai pengetahuan mereka tentang akhirat, bahkan mereka dalam keragu-raguan dan buta tentang akhirat.
KAFIR 083:MUTHAFFIFIN 32 Orang kafir menuduh orang-orang mukmin sesat.

0 komentar:

Post a Comment

Hi Friends type you comment about my article above, thanks for visit my blog

 
Toggle Footer