Breaking News
Loading...

Agama

Friday, October 30, 2009
BAHASAN Surat Ayat URAIAN QURAN


AGAMA 003:IMRAN 19 Sesungguhnya agama dari Allah adalah Islam
AGAMA 005:MAIDAH 3 Allah meridhoi Islam
AGAMA 003:IMRAN 85 Yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima Allah
AGAMA 005:MAIDAH 50 "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin."
AGAMA 005:MAIDAH 104 Agama turunan dari nenek moyang
AGAMA 004:NISSA 125 Orang yang baik agamanya yaitu orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mengikuti agama Ibrahim
AGAMA 002:BAQARAH 135 Perintah mengikuti agama Ibrahim yang lurus
AGAMA 003:IMRAN 95 Ikutlah agama Ibrahim yang lurus
AGAMA 003:IMRAN 20 "Yang mau memeluk Islam, sesungguhnya meraka mendapat petunjuk"
AGAMA 007: A'RAF 89 Penyesalan orang yang mendustakan Allah
AGAMA 006:AN'AM 153 "Inilah jalan-KU yang lurus (QS 16: 151-152) maka turutilah, jangan sekali-kali kamu turuti jalan yang lain, karena akan membawa kamu terpisah dari jalan Allah"
AGAMA 006:AN'AM 126 Inilah jalan Tuhanmu yang lurus
AGAMA 016:NAHL 123 "Kemudian Kami wahyukan kepadamu,' Ikutilah agama Ibrahim!"". Dia seorang yang hanif."
AGAMA 038:SHAD 7 Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini adalah dusta yang dibuat-buat.
AGAMA 018:KAHFI 20 "Sesungguhnya jika mereka mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan batu atau memaksamu kembali ke agama mereka"
AGAMA 008:ANFAAL 49 "Orang munafik dan berpenyakit dalam hatinya berkata,""Orang mukmin telah diperdayakan oleh agamanya""."
AGAMA 006:AN'AM 137 Sekutu-sekutu mereka membohongi kebanyakan orang musyrik untuk membinasakan dan mencampur-adukkan agama mereka
AGAMA 006:AN'AM 161 "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Agama Ibrahim yang betul."
AGAMA 049:HUJURAT 16 "Katakanlah,""Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?""."

AJAL 007: A'RAF 34 Bagi setiap umat ada ajalnya yang tidak dapat mereka minta diundurkan atau dimajukan
AJAL 010:YUNUS 49 Bagi setiap umat ada ajalnya yang tidak dapat mereka minta diundurkan atau dimajukan

AZAB 023:MU'MINUN 16 Kemudian sesungguhnya mereka pada hari kiamat dibangunkan.
AZAB 007: A'RAF 99 Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah
AZAB 006:AN'AM 47 Jika azab Allah datang yang dibinasakan hanyalah kaum yang aniaya
AZAB 006:AN'AM 49 Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan ditimpa azab karena mereka fasik
AZAB 017:ISRA 17 Berapa banyaknya keturunan sesudah Nuh yang Kami binasakan.
AZAB 010:YUNUS 73 Dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikan bagaimana akibat orang orang yang diberi peringatan
AZAB 007: A'RAF 162 "Maka orang aniaya di antara mereka menukar dengan ucapan lain yang berbeda dengan ucapan yang dikatakan kepada mereka, lantas Kami kirim azab kepada mereka dari ruang angkasa karena mereka melakukan keaniayaan."
AZAB 007: A'RAF 71 Orang kafir pasti ditimpa azab dan kemurkaan
AZAB 027:NAML 11 "Kecuali orang yang berbuat zalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan. Sesungguhnya Aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang."
AZAB 007: A'RAF 97 Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa Kami pada malam hari waktu mereka sedang tidur nyenyak?
AZAB 007: A'RAF 98 Dan waktu matahari mulai naik dan mereka sedang bermain-main
AZAB 017:ISRA 15 Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul
AZAB 017:ISRA 16 "Jika Kami hendak menghancurkan suatu negeri, maka Kami perintahkan orang yang bermewah-mewah untuk tobat, tetapi mereka tetap melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka terjadilah kutukan Kami, lantas Kami hancur leburkan negeri itu."
AZAB 023:MU'MINUN 8 Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya.
AZAB 023:MU'MINUN 3 Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak ada gunanya.
AZAB 023:MU'MINUN 11 Yang akan mewarisi Firdaus dan mereka di dunianya kekal.
AZAB 027:NAML 3 "Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, membayar zakat....."
AZAB 027:NAML 8 "Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia,""Bahwa telah diberkati orang-orang ang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya."
AZAB 011:HUUD 117 Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan sewenang-wenang sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan
AZAB 007: A'RAF 72 Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pasti dimusnahkan

BERHALA 007: A'RAF 193 - 195
BERHALA 007: A'RAF 191 - 192 "Apakah mereka mempersekutukan Tuhan yang tidak sanggup menciptakan apapun jua, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu menolong penyembahnya dan dirinya sendiri."
BERHALA 012:YUSUF 40 Apa yang kamu sembah selain Allah adalah nama-nama yang dibuat-buat olehmu dan nenk moyangmu.

BUMI 020:THAHA 55 "Dari bumi kamu Kami ciptakan, kepadanya kamu Kami kembalikan dan daripadanya kamu Kami keluarkan pada kali yang lain."
BUMI 021:ANBIYA 105 "Sesungguhnya telah Kami tulis dalam Zabur bahwasanya, bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hambaKu yang soleh."
BUMI 014:IBRAHIM 48 Pada hari itu bumi dan ruang angkasa telah berubah dan mereka keluar menghadap Alloh Yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa.
BUMI 039:ZUMAR 67 - 69 "Kiamat, orang beriman diselamatkan"
BUMI 011:HUUD 107 - 108 "Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Adapun Orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki sebagai karunia yang tidak putus-putus."

ORANG BODOH 002:BAQARAH 13 Orang bodoh jika tidak beriman
ORANG BODOH 002:BAQARAH 40035 Orang yang menipu dirinya sendiri
ORANG BODOH 002:BAQARAH 130 Orang yang benci kepada agama Ibrahim adalah orang yang membodohi dirinya sendiri

PATILASAN 030:RUUM 50 "Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Alloh, bagaimana Alloh menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya "
PATILASAN 018:KAHFI 60 - 61 Pertemuan dua buah laut ( Patilasan )

JIWA 006:AN'AM 98 Allohlah yang menciptakan kamu dari satu diri
JIWA 006:AN'AM 94 Sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri
018:KAHFI 19 Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri.
018:KAHFI 9 au kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami
018:KAHFI 61 "Maka tatkala mereka sampai ke pertemua dua buah laut itu, ..."
023:MU'MINUN 27 "Lalu Kami wahyukan kepadanya,""Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah "

7 AYAT 015:HIJR 87 Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang agung.

ADIL 007: A'RAF 42 Allah tidak memikulkan kewajiban kepada seseorang yang beriman dan beramal soleh melainkan sekedar

AHLI KITAB 005:MAIDAH 59 "hai ahli kitab tidak sepantasnya kamu dendam kepada kami, karena kami beriman kepada Allah dan Quran yang "

AKHIRAT 027:NAML 66 Pengetahuan mereka tentang akhirat tidak ada

ALAM QUBUR 050:QAAF 16 - 25 "Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatanna, "

Alif Lam Mim 017:ISRA 36 "Dan janganlah kamu ikuti hal yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua "

AMAL 025:FURQAN 23 "Dan Kami datangkan / hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu yang beterbangan."

AMPUNAN 005:MAIDAH 9 Alloh menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang beriman

ANUGRAH 006:AN'AM 84 - 86 "Alloh menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Ya'kub ……"

ASMAUL HUSNA 007: A'RAF 180 Alloh mempunyai Asmaul Husna. Bermohonlah kepada-Nya dengan Asmaul Husna itu. Dan janganlah diindahkan

BAHASA 'A RAB 033:AHZAB 72 "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada ruang angkasa, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan "
BAHASA 'A RAB 025:FURQAN 6 "Katakanlah,""Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang mengetaui isi ruang angkasa dan bumi."

BAIT 010:YUNUS 87 "Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya,"" Buatlah rumah untuk kaum kamu dan jadikanlah rumah itu kiblat, "
BAIT 003:IMRAN 96 Rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia

BENCANA 057:HADID 22 "Bencana yang terjadi di bumi atau pada dirimu sendiri, telah tertulis di dalam kitab sebelum Kami "

BERKAH 007: A'RAF 96 "Jika penduduk negeri-negeri beriman dan takwa, sesungguhnya Kami bukakan keberkatan kepada mereka dari langit "

BINATANG JELEK 008:ANFAAL 22 Sesungguhnya binatang melata yang paling jelek pada penilaian Alloh ialah orang yang pekak dan bisu yang

BISMILLAH 009:TAUBAH 74 Bersumpah dengan nama Alloh

BUMI 007: A'RAF 185 "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu ayng diciptakan Alloh, dan "

DOSA 006:AN'AM 164 Setiap orang yang berdosa maka ia sendirilah yang menderita. Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang

FASIK 005:MAIDAH 47 Yang tidak memutuskan hukum menurut hukum Alloh termasuk fasik
FASIK 005:MAIDAH 60 Orang fasik

GAGAK 005:MAIDAH 31 Burung Gagak mencontohkan cara mengubur mayat

GUA KAHFI 018:KAHFI 9 Janganlah kamu mengira bahwa penghuni-penghuni gua itu dan batu yang ditulis mereka alah suatu kejadian aneh.

GUNUNG 027:NAML 88 Gunung-gunung itu bergerak seperti awan.

HARAM 007: A'RAF 33 "Alloh mengharamkan perbuatan keji yang lahir dan yang batin, berbuat dosa, melanggar hak orang lain tanpa "

HARTA RAMPASAN 048:FATH 20 Alloh menjanjikan kepadamu bahwa kamu akan memperoleh harta rampasan yang banyak.

ILMU 012:YUSUF 86 "Ya'kub menjawab,""Kepada Alloh aku mengadukan kesedihan dan duka nestapaku. Dan aku diberi pengetahuan yang "
ILMU 012:YUSUF 68 "Dan sesungguhnya ia mempunyai pengetahuan yang telah Kami ajarkan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak "
ILMU ALLAH 013:RA'D 8 Alloh mengetahui isi kandungan wanita hamil

ISTERI DAN ANAK 064:TAGHOBUN 15 Isteri dan anak adalah cobaan bagi orang mukmin

JAHANAM 050:QAAF 30 "Kami bertanya kepada jahanam,""Apakah kamu sudah penuh?"". Dia menjawab,""Apakah masih ada?""."

KAUM BERAKAL 003:IMRAN 191 Kaum yang berakal

KEHIDUPAN 007: A'RAF 25 "Di bumi itulah kamu hidup dan kamu akan mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan"
KEHIDUPAN 007: A'RAF 4 Alloh menjadikan di bumi itu sumber kehidupan
KEHIDUPAN DUNIA 011:HUUD 16 Orang-orang itu tidak memperoleh di akhirat melainkan neraka. Dan di situ tiada berguna apa yang telah mereka
KEHIDUPAN DUNIA 011:HUUD 15 "Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Alloh berikan kesempurnaan pekerjaannya di "
KEKUASAAN ALLAH 013:RA'D 2 Alloh yang menundukkan matahari dan bulan

KESAYANGAN ALLAH004:NISSA 125 Alloh menjadikan Ibrahim Kesayangan-Nya.


KESESATAN 022:HAJJ 12 Ia menyeru selain Alloh yang tidak menimbulkan bahaya dan tidak pula bermanfaat kepadanya. Yang demikian itu

KEWAJIBAN ALLAH 010:YUNUS 103 Kemudian Kami selamatkan rosul-rosul Kami dan orang-orang beriman. Dan demikianlah Kewajiban Kami

KHALIFAH 006:AN'AM 165 Dialah yang menjadikanmu khalifah di muka bumi
KHALIFAH 007: A'RAF 172 Alloh menciptakan keturunan Adam dari sulbi mereka dan Alloh mengambil kesaksian diri mereka sendiri.

KHUSYU 002:BAQARAH 46 Orang yang khusyu

KUNCI GAIB 006:AN'AM 59 Alloh memiliki segala anak kunci gaib

LALAI 006:AN'AM 32 "Hanyalah kehidupan di dunia ini, senda gurau dan permainan yang melalaikan"
LALAI 063:MUNAFIQUUN 9 Janganlah harta benda dan anak-anakmu menjadi melalaikan kamu dari mengingati Alloh.Siapa yang berbuat

LUANG 058:MUJADALAH 11 Luangkanlah tempat dalam persidangan.

MATI 021:ANBIYA 35 Setiap yang berjiwa akan merasai kemataian.
MATI 021:ANBIYA 34 "Kami tiada menjadikan seorang manusia sebelum engkau hidup abadi, Apakah jika engkau meninggal dunia mereka "

MELAMPAUI BATAS 009:TAUBAH 10 Mereka tidak menjaga hubungan kekeluargaan dan tidak pula memenuhi janji dengan orang -orang mukmin. Dan

MEMPEROLOK AYAT 006:AN'AM 68 "Bila melihat orang memperolok-olok ayat-ayat Alloh, maka tinggalkanlah mereka"

MENSIFATI 021:ANBIYA 18 Celakalah bagimu disebabkan kamu mensifati Alloh dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Alloh.

MUKMIN 009:TAUBAH 112 Ciri-ciri orang mukmin
MUKMIN 005:MAIDAH 54 Orang mukmin keras terhadap orang kafir

MUNAFIK 007: A'RAF 162 Maka orang aniaya di antara mereka menukar dengan ucapan lain yang berbeda dengan ucapan yang dikatakan
009:TAUBAH 61 "Di antara mereka ada yang menyakiti nabi dan mengatakan,"" Nabi percaya semua apa yang didengarnya"". "
MUNAFIK 009:TAUBAH 107 Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk kemadorotan dan kekafiran dan untuk

NASIB 013:RA'D 11 Alloh tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

PENGHUNI NERAKA 007: A'RAF 36 "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mmentombingkan diri terhadapnya, mereka itu "
PENGISI NERAKA 007: A'RAF 179 "Alloh jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, mata dan telinga "

PENOLONG 005:MAIDAH 55 - 56 "Penolongmu adalah Alloh, Rasuul-Nya dan orang-orang beriman "

PENYAIR 026:SYU'ARAA 224 Penyair itu diikuti oleh orang sesat
PENYAIR 036:YAASIIN 69 Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Dan syair itu tidak pantas baginya.

PETUNJUK 006:AN'AM 71 Petunjuk Alloh itulah yang benar

QISHASH 005:MAIDAH 32 "Siapa yang membunuh bukan karena qisas, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia"

RAHASIA 058:MUJADALAH 10 Sesungguhnya rahasia itu dari syetan

RAHMAT 007: A'RAF 156 "Alloh berfirman,""Azab-Ku akan Aku timpakan kepda siapa yang Aku kehendaki dan Rahmat-Ku meliputi "

RUHUL QUDUS 016:NAHL 102 Ruhul Qudus yang menurunkan Quran itu dari Tuhanmu dengan benar utnuk memantapkan hati orang-orang yang
019:MARYAM 81 - 83 "Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Alloh, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka."

SYAFAAT 039:ZUMAR 44 Syafaat itu kepunyaan Alloh

SYIRIK 006:AN'AM 88 Rusak binasalah amalan yang sudah dikerjakan bila mempersekutukan Alloh

TAJALI 020:THAHA 23 Linuriyaka min aayaatinal kubraa

TAKABUR 037:SHAFFAT 35 Lailaahaillallah..... mereka takbur

TAKWA 008:ANFAAL 29 "Manakala kamu bertakwa kepada alloh, niscaya Alloh akan memberikan kepadamu furqan, ditutupi-Nya "

TAUBAT 004:NISSA 17 - 18 Tobat

TERSESAT 006:AN'AM 116 "Jika kamu menuruti kabanyakan orang di muka bumi ini, ......."
TUNDUK / PATUH 013:RA'D 15 Mau tidak mau semua yang ada di ruang angkasa dan di bumi tunduk kepada Allhoh. Begitu pula bayang-bayang

UMAT ALLAH 006:AN'AM 38 Binatang yang merayap di muka bumi dan burung yang terbang adalah umat Allah

UMAT TERBAIK 003:IMRAN 110 Umat terbaik menyuruh berbuat ma'ruf

WAHYU 016:NAHL 2 "Tuhan menurunkan malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya."

WASHILAH 005:MAIDAH 103 "Allah tidak menyuruh Bahirah, Saibah, Washilah dan Ham"

WUDHU 004:NISSA 43 Wudhu
WUDHU 005:MAIDAH 6 Wudhu

HAJI 022:HAJJ 27 - 31
HAJI 022:HAJJ 30 Ikhlas kepada Allah
HAJI 022:HAJJ 27 Seruan untuk mengerjakan haji
HAJI 022:HAJJ 28 Sedekah
HAJI 022:HAJJ 29 Tawaf
HAJI 008:ANFAAL 35 - 37 "Shalat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu.Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudia jadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir dikumpulkan. Supaya Allah memisahklan ang buruk dari yang baik dan menjadikan yang buruk sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka jahanam."

IBLIS 017:ISRA 62 Janji Iblis
IBLIS 017:ISRA 62 Iblis meminta tangguh untuk menyesatkan keturunan Adam
IBLIS 015:HIJR 39 - 40 Iblis bertekad merayu dan menyesatkan manusia.Kecuali orang-orang mukhlis diantara hamba Allah
IBLIS 007: A'RAF 17 "Iblis akan memperdayakan manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri"

IMAN 002:BAQARAH 14 Orang yang berolok-olok tentang iman
IMAN 002:BAQARAH 42 Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil
IMAN 002:BAQARAH 65 Orang yang melanggar peraturan pada hari Sabt
IMAN 002:BAQARAH 66 Peristiwa pada (2:65) menjadi peringatan bagi manusia masa itu dan yang akan datang.
IMAN 002:BAQARAH 115 Kepunyaan Allah timur dan barat
IMAN 002:BAQARAH 132 Allah telah memilihkan agama untuk …
IMAN 002:BAQARAH 142 Kepunyaan Allah timur dan barat
IMAN 002:BAQARAH 152 Perintah mengingat Allah dan bersyukur
IMAN 002:BAQARAH 153 Allah bersama orang-orang sabar
IMAN 002:BAQARAH 184 Allah itu dekat
IMAN 002:BAQARAH 208 Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh
IMAN 002:BAQARAH 224 Jangan menjadikan Allah sasaran sumpah
IMAN 002:BAQARAH 256 Tidak ada paksaan memasuki Islam
IMAN 002:BAQARAH 257 Allah pembela orang-orang beriman (mengeluarkan dari yang gelap ke yang terang)
IMAN 003:IMRAN 42 "Allah telah memilih Maryam, mensucikannya dan melebihkannya dari semua wanita di dunia"
IMAN 004:NISSA 45 Allah menjadi pelindung dan penolong
IMAN 004:NISSA 59 Perintah menaati Allah dan Rasuul-Nya
IMAN 004:NISSA 69 Yang mengikuti Allah dan Rasuul-Nya
IMAN 004:NISSA 124 Yang mengerjakan amal soleh baik pria maupun wanita dan dia seorang mu'min menjadi penghuni surga
IMAN 004:NISSA 136 "Perintah memantapkan iman kepada Allah, Rasuul-Nya, kitab ……"
IMAN 005:MAIDAH 12 Allah beserta kita
IMAN 005:MAIDAH 13 Orang yang melanggar janjinya kepada Allah akan dikutuk
IMAN 005:MAIDAH 69 Orang beriman tidak merasa takut
IMAN 005:MAIDAH 72 Allah Maha Tunggal
IMAN 005:MAIDAH 92 Perintah taat kepada Allah dan Rasuul-Nya
IMAN 007: A'RAF 94 Allah menimpakan kepada penduduk suatu negeri dengan kesulitan dan kesengsaraan agar mereka tunduk

'ISA 005:MAIDAH 116 -118 'Isa
'ISA 005:MAIDAH 75 Isa seorang rosul
'ISA 004:NISSA 159 "Semua ahli kitab beriman kepada 'Isa sebelum ia mati, dan pada hari kiamat 'Isa menjadi saksi terhadap mereka"
'ISA 004:NISSA 158 Allah mengangkat Isa kepada-Nya
'ISA 004:NISSA 157 Yang dibunuh dan disalib adalah orang yang serupa dengan Isa oleh penglihatan mereka
'ISA 005:MAIDAH 46 Isa diberi Injil yang isinya petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya

JANJI ALLAH 006:AN'AM 134 "Apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu tidak sanggup menangkisnya"
JANJI ALLAH 077:MURSALAT 7 Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
JANJI ALLAH 048:FATH 20 "Alloh menjanjikan kepadamu, bahwa kamu akan mendapat harta rampasan yang banyak."

0 komentar:

Post a Comment

Hi Friends type you comment about my article above, thanks for visit my blog

 
Toggle Footer